HVEM ER VI?

Senter for Krisepsykologi i Trondheim er et uavhengig senter for behandling og rådgivning. Senteret ble etablert i 2001, i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen som lenge har vært toneangivende innen krise- og katastrofepsykologi, både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Vårt senter legger vekt på høy fagkompetanse, hvor alle medarbeidere er erfarne klinikere. Vi er tre spesialister i klinisk psykologi og en familieterapeut/sexolog. Alle har lang og allsidig praksis i forhold til håndtering av ulike krisehendelser.

HVA KAN VI TILBY?

Vi tilbyr krisehjelp og psykologisk behandling til enkeltpersoner og familier. Vi gir særlig hjelp når det er dramatiske hendelser som enten har ført til krisereaksjoner eller at hendelsene har medført psykiske vansker i ettertid. Bedrifter kan også kontakte oss for tidlig hjelp til ansatte som opplever ulike former for kriser. Vi har spesialisering i en rekke behandlingstilnærminger og kan skreddersy opplegg i hver enkelt sak. Der det er komplekse problemstillinger kan vi også koble inn andre med relevant kompetanse i senteret eller bruke eksterne kontakter.